Nu byter vi namn -

Almåsa Fritid i Offerdal

heter numera

ALMÅSA ALPIN i Offerdal


Vi hänvisar till vår 

nya hemsida som är

under uppbyggnad på >

almasaalpin.se